Eliminar espazos en branco ao final con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para eliminar espazos en branco da parte final dunha cadea tes dúas funcións coa seguinte sintaxe:

RTrim$(string)
RTrim(string)

Exemplo:
Message(RTrim$("gambas " & "."))