Establecer o incremento nun SpinBox

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade «Step«.

Por exemplo nun rango do 0 a 100, si Step=2, amosará só os números pares (0,2,4,6,8,10….100), si é igual a 3 (0,3,6,9,12….99), e así todos.