Obter o día da semana dun valor data con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter o día da semana dun valor data tes a sintaxe:

WeekDay(Date)

Exemplo:
Message(WeekDay(Now))

Devolverá o dia da semana actual.