Obter o ano dun valor data con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter o ano dun valor data tes a sintaxe:

Year(Date)

Por exemplo:
Message(Year(Now))

Devolverá o ano actual.