Redimensionar unha imaxe nun PictureBox

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade «Estretch«.

Se está en «true» a imaxe acoplase ás dimensións do obxecto e si é “false”, a imaxe amósase coas dimensións orixinais da imaxe.