Actualizar Adobe Flash Player

febrero 19, 2021 Por admin 0

Dende a páxina de Adobe, descargar a actualización.

Aloxar o arquivo libflashplayer.so en usr/lib/mozilla/plugins

Reiniciar o navegador.