Comprobar se unha data é válida con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para comprobar se unha data é válida, tes que empregar a sintaxe:
checkdate(month,day,year);

Devolverá verdadeiro si é válida.