Establecer unha imaxe de fondo dun elemento con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer unha imaxe de fondo dun elemento tes que empregar a sintaxe:
background-image: url(path);

Por exemplo:
background-image: url(http://www.x.com/fondo.jpg);