Executar unha sentencia JavaScript en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para executar unha sentencia JavaScript en PHP, emprega a seguinte sintaxe:
echo "<script type='text/javascript'>sentence</script>";

E executará a sentencia.