Obter o arco coseno dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o arco coseno dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.acos(number);