SQL

Crear táboas en SQL

Sintaxe para crear unha táboa é:

CREATE TABLE Table (Field1 Field_Type [AUTO_INCREMENT] Field2 Field_Type, Field3 Field_Type[, PRIMARY KEY(Field1)])

Sintaxe para crear unha táboa a partires doutra táboa que cumpra cunha condición no Access e no SqlServer:

SELECT * INTO New_Table FROM Table WHERE Condition

Sintaxe para crear unha táboa a partires doutra táboa que cumpra cunha condición no MySql:

CREATE TABLE New_Table SELECT * FROM Table WHERE Condition

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *