Dar formato aos decimais dun número en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función cuxa sintaxe é:

TRUNCATE(Number,Decimals)