Formatar un valor data en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función cuxa sintaxe é:

DATE_FORMAT(Date,Format)

O formato é unha concatenación de cadeas especificando os apartados deste xeito:

Amosar o ano con 4 cifras: %YYYY

Amosar o mes con dúas cifras: %MM

Amosar o día con dúas cifras: %DD

Por exemplo, un formato válido sería:

%DD/%MM/%YYYY