Mudar de carpeta en Debian

febrero 17, 2021 Por admin 1

1º.-Para ir á carpeta principal ou raíz, escribe:
cd /

2º.- Para ir a unha carpeta concreta (cada subcarpeta ven precedida de /) escribe por exemplo:
cd /home/usuaria/documentos/importantes/textos

3º.- Para volver atrás un nivel de carpetas, escribe:
cd ..

4º.- Para non repetilo varias veces, podes subir dous o máis niveis á vez:

cd ../../

Despois coma sempre que se escribe un comando, hai que premer ‘intro’.

Ver vídeo en https://youtu.be/7esjgdC9-LM