Procurar arquivos sen distinguir maiúsculas e minúsculas

febrero 17, 2021 Por admin 0

Neste exemplo, procuramos arquivos dende o directorio raíz (/), pero pódese procurar a partires de calquera carpeta.

1º- Escribe:
find / -iname ‘file’

2º- Preme intro e agarda os resultados.

Podes botar unha ollada ao meu vídeo en https://youtu.be/cjxSAOKodGw