Procurar arquivos sen saber o nome exacto

febrero 17, 2021 Por admin 0

Neste exemplo, procuramos arquivos dende o directorio raíz (/), pero pódese procurar a partires de calquera carpeta.
Para isto, empregamos o comodín ‘*’.

1º- Escribe:
find / -iname ‘*.extension’

ou

find / -iname ‘part of the name‘

2º- Preme intro e agarda os resultados.

Ver vídeo en https://youtu.be/WVV8x6XsglY