Redirixir a información dun comando

febrero 17, 2021 Por admin 0

O que hai que facer, é engadir ao final «>>» seguido do nome do ficheiro onde o queiras gardar.

Por exemplo, para facer unha procura dun determinado texto en moitos arquivos e que o resultado o garde noutro arquivo, facemos:
grep -r -i “alumno” /home/academia >> resultado.txt


Volcará o resultado da procura da palabra «alumno» de todos os ficheiros e subficheiros de «/home/academia«, no arquivo «resultado.txt«.

Ver vídeo en https://youtu.be/vI3f307tUQs