Reparar USB dende o terminal

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Para detectar o nome do dispositivo dende o terminal do root escribe:
fdisk -l

Preme ‘intro’.

2º- Despois sabendo cal é o dispositivo e supoñendo que é ‘sdb‘ (asegúrate non vaias foder outra partición) escribe:
fdisk /dev/sdb

E preme ‘intro’.

3º- Escribe:
o

Isto borra a táboa de particións. Preme ‘intro’.

4º Escribe:
n

Isto crea unha partición. Preme ‘intro’.

5º- Escribe:
p

Isto establece a partición como primaria. Preme ‘intro’.

6º- Escribe:
1

Establece que sexa a 1ª partición. Preme ‘intro’.

7º- As dúas seguintes cousas que vai pedir, é o tamaño, ponlle os que aparecen por defecto (o primeiro e o último).

8º- Escribe:
t

Isto indica que as elixir o formato da partición. Preme ‘intro’.

9º- Escribe:
c

Isto indícalle que a partición sexa Fat32. Preme ‘intro’.

10º- Escribe:
w

Para que escriba os datos no USB e saia do fdisk. Preme ‘intro’.

Con isto, é moi probable que non estea solucionado o problema, entón queda formatar a baixo nivel.

11º- Se non tes instalado o paquete ‘pv‘, instálao escribindo:
apt-get install pv

Preme ‘intro’.

12º- Escribe:
dd if=/dev/urandom |pv| dd of=/dev/sdb bs=4096

Preme ‘intro’.

Agora a agardar. Paciencia.

Finalizado o proceso, o USB queda como saído da fábrica. Agora so falla crear unha táboa de particións e crear e formatar unha partición Fat32 con GParted

E listo, se aínda así non funciona, repite todo o proceso.

Ver vídeo en https://youtu.be/64sOT-5acdo