Establecer a lonxitude máxima de caracteres en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade « MaxLength » e ponlle o tamaño medido en caracteres que queiras.

Se está en « true «, o obxecto estará habilitado e se está en « false » estará deshabilitado.