Ocultar o texto que escribe un usuario en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Na fiestra superior dereita, atópanse as propiedades do obxecto seleccionado.

Nesta fiestra procura a propiedade « Password «.

Se está en « true «, o texto estará oculto e se está en « false » verase normalmente.

Serve para pedir contrasinais.