Inicializar unha variable en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Aínda que non hai obriga de inicializar as variables, é recomendable por que o espacio que reserva a RAM para conter a variable, pode ter xa un dato. E se isto sucede, podes ter algún problemiña.

As variables inicialízanse dándolles un valor así:

Miña_Variable=5 —– Miña_Variable colle un valor de 5
Miña_Variable=”Ola mundo! —– Miña_Variable colle como valor o texto “Ola mundo!”

As variables globais inicialízanse ao arrancar o programa deste xeito:

Nome_do_modulo.Nome_da_variable=Valor

Unha variable dun tipo de datos, só pode conter ese tipo de datos.