Obter o signo dun número con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para obter o signo dun número, tes que empregar a sintaxe:

Sgn(number)

Se o número é cero, devolve cero.
Se é estritamente positivo, devolve o enteiro +1
Si é estritamente negativo, devolve o enteiro -1.

Exemplo:
Message(Sgn(Pi))