Obter os primeiros caracteres en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para iso execútase a función:

Left$(string[, number])

O que está entre corchetes é opcional.

Por exemplo:

Left$("Gambas", 3)

Devolverá «Gam«.