Obter os últimos caracteres dunha cadea con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Hai dúas funcións coa seguinte sintaxe:

Right$(string[,length])
Right(string[,length])

O que vai entre corchetes é opcional

Se non se especifica a lonxitude, devolverá o último carácter.

Exemplo:
Message(Right$("gambas",3))

Podes ver o meu vídeo en:

https://youtu.be/jrgJYB5mzQo