Saber si un arquivo é accesible con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Sintaxe:
Access(path[,mode])

Devolve TRUE si o arquivo especificado por Ruta é accesible.

O valor de Modo pode ser:

gb.Read, devolve TRUE se hai permiso de lectura. É o valor por defecto.
gb.Write devolverá TRUE se hai permiso de escritura.
gb.Exec, devolve TRUE se hai permiso de execución.

Os modos anteriores poden combinarse co operador OR.

No caso dun directorio, o permiso de execución significa que hai permiso para ler o contido da carpeta.

Exemplo:

Message(Access("/home/benoit", gb.Write Or gb.Exec))