Saber si un arquivo é accesible con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Sintaxe:
Access( path [,mode])

Devolve TRUE si o arquivo especificado por Ruta é accesible.

O valor de Modo pode ser:

gb.Read , devolve TRUE se hai permiso de lectura. É o valor por defecto.
gb.Write devolverá TRUE se hai permiso de escritura.
gb.Exec , devolve TRUE se hai permiso de execución.

Os modos anteriores poden combinarse co operador OR .

No caso dun directorio, o permiso de execución significa que hai permiso para ler o contido da carpeta.

Exemplo:

Message(Access("/home/benoit", gb.Write Or gb.Exec))