Amosar unha mensaxe con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sentencia « alert » é a mensaxe mais empregada. Saca unha mensaxe pola pantalla a cal só deixa a posibilidade de aceptala. O seu cometido é amosar información á usuaria pero resaltándoa da páxina. A súa sintaxe é:

alert( texto_da_mensaxe );