Comprobar se unha variable contén decimais con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Hai tres funcións para iso, a súa sintaxe é:
is_float(var);
is_double(var);
is_real(var);


Obtén o valor verdadeiro se a variable contén un número con decimais.