Comprobar se unha variable é boolean con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para comprobar se unha variable contén un valor de tipo boolean, emprega a sintaxe:
is_bool(var);

Obtén verdadeiro se contén un valor booleán e falso si é doutro tipo.