Comprobar se unha variable contén texto con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
is_string(var);

Obtén o valor verdadeiro se a variable contén unha cadea de caracteres.