Coñecer os portos abertos

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para isto emprégase o comando «nmap».

A súa sintaxe é:
nmap parámetro URL

Os parámetros poden ser os seguintes:

sT Téntase facer un varrido de portos por TCP.

sU Téntase facer un varrido de portos por UDP, é útil cando preténdese descubrir portos de nivel superior que poden estar detrás dun firewall.

sA Empréganse mensaxes de ACK para lograr que o sistema responda e así determinar se o porto está aberto.

sX Pode pasar algúns Firewall con malas configuracións e detectar servizos prestándose dentro da rede.

sN Pode pasar algúns Firewall con malas configuracións e detectar servizos prestándose dentro da rede

sF Pode pasar algúns Firewall con malas configuracións e detectar servizos prestándose dentro da red.

sP Semellante a Ping.

sV Tenta identificar os servizos polos portos abertos no sistema, isto permite avaliar cada servizo de xeito individual para intentar localizar vulnerabilidades nos mesmos.

sO Identifica que protocolos de nivel superior a capa tres (Red ou Network) responden no sistema, deste xeito é máis doado saber as características da rede ou o sistema que téntase avaliar.