Controlador de fluxo if…elseif…else con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta é a sentencia coa que podemos tomar decisións avaliando unha ou varias expresións.

A súa sintaxe é a seguinte:
if(condition){
..instructions
}
elseif(conditión){
..instructions
}
else{
..instructions
}


Admitese dentro dunha instrución « if «, colocar outra instrución « if «. A isto chámaselle “aniñar” condicións if .