Controlador de fluxo while con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta serve para repetir operacións dependendo dunha condición.

A sintaxe é a seguinte:

while(condición){
..código que executa si a condición é certa
}

Exemplo:

var x=1;
while(x<11){
alert(x);
x++;
}

Amosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10