Controlador de fluxo for con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Moitas veces, precisarás facer as mesmas operacións un número determinado de veces.
Entón a sentencia “For” é a que precisas.

Sintaxe:

for(valor_inicial; condición; actualización){
..código que executa si a condición é certa
}

Exemplo:

for(x=1;x<11;x++){
alert(x);
x++;
}


Amosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10