Abandonar inmediatamente a execución dun bucle con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para iso temos a seguinte sentencia:

break;

Cando pasa o código e atopa esta sentencia, abandona o bucle.