Ignorar as seguintes sentencias dun bucle con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para ignorar as seguintes sentencias dun bucle e voltar ao principio, tes que empregar a sentencia:

continue;