Establecer márxenes nas páxinas con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer márxenes nas páxinas tes que empregar a sintaxe:
text-indent: Unit_CSS;

Por exemplo:
text-indent: 10px;

Estabrece a tabulación ou indentación da primeira liña de texto en 10 pixels.