Establecer o alto dunha liña con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer o alto dunha liña tes que empregar a sintaxe:
line-height: value;

Os valores poden ser: normal ou unidades CSS.

Por exemplo:
line-height: 12px;