Establecer a decoración dun texto con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer a decoración dun texto tes que empregar a sintaxe:
text-decoration: none || underline || overline || line-through;

Por exemplo:
text-decoration: none;