Obter o arco tanxente dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o arco tanxente dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.atan(number);