Obter o dia de mes con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getDate();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date .

Exemplo:
var Dia_Mes = new Date();
alert( Dia_Mes .getDate());