Obter o dia de mes con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_Date.getDate();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date.

Exemplo:
var Dia_Mes = new Date();
alert(Dia_Mes.getDate());