Obter o dia da semana en formato numérico con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_Date.getDay();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date.

Exemplo:
var Dia = new Date();
alert(Dia.getDay());