Obter o dia da semana en formato numérico con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getDay();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date .

Exemplo:
var Dia = new Date();
alert( Dia .getDay());