JavaScript

Operadores lóxicos

Serven para facer avaliacións lóxicas:

&& Devolve verdadeiro cando cúmprense todas as expresións ( And lóxico)
|| Devolve verdadeiro cando cúmprese al menos unha expresión ( Or lóxico)
! Negación ( Not lóxico)

Este é un exemplo:
if(Parece==”Pato” && Pico==”de pato” && Son==”Cuac”){
alert(“É un pato”);
}


Así mesmo podes empregar o operador ! que significa “Non”:

Cor==”Verde” && Forma!=”Cadrado”

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *