PHP

Operadores lóxicos

Os operadores lóxicos, serven para facer avaliacións lóxicas:

&& —– Devolverá verdadeiro cando cumpran todas as expresións ( And lóxico)
|| —– Devolverá verdadeiro cando cúmprese ao menos unha expresión ( Or lóxico)
! —– Negación, non ( Not lóxico)

Este é un exemplo:
if($Parece==”Pato” && $Pico==”de pato” && $Son==”Cuac”){
echo “É un pato”;
}


E conxuntamente pódese empregar o operador ! que significa “Non”:
$Cor==”V erde ” && $ Forma !=” Cadrado

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *