Operadores lóxicos en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os operadores lóxicos, serven para facer avaliacións lóxicas:

&& —– Devolverá verdadeiro cando cumpran todas as expresións (And lóxico)
|| —– Devolverá verdadeiro cando cúmprese ao menos unha expresión (Or lóxico)
! —– Negación, non (Not lóxico)

Este é un exemplo:
if($Parece==”Pato” && $Pico==”de pato” && $Son==”Cuac”){
echo “É un pato”;
}


E conxuntamente pódese empregar o operador ! que significa “Non”:
$Cor==”Verde” && $Forma!=”Cadrado