Redondear un número ao seu valor inferior con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para redondear un número ao seu valor inferior, tes que empregar a sintaxe:
Math.floor(number);

Por exemplo:

Math.floor(57.68);

Devolverá 57.