Xerar un número aleatorio con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Math.random();

Isto xera un número aleatorio entre 0 e 1.

Si queres simular a tirada dun dado, terías que facer:

Valor_Dado = Math.floor(Math.random()*6+1);