Obter o valor absoluto dun número en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función ABS que ten esta sintaxe:

ABS(Number )