Chamar a un procedemento SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Para chamar a un procedemento, emprega a seguinte sintaxe:

CALL Procedure_Name()