Crear paquetes con Gambas

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Os arquivos que se engaden ao paquete (bases de datos, copyrigth, authors…etc), teñen que estar aloxados na carpeta ‘ .hidden ‘ do proxecto.

2º- O destino para a base de datos que emprega o programa é ‘ /usr/share/ nome_aplicación’.

3º- Os demais arquivos que se empregan no programa, poden ir a unha carpeta, por exemplo ‘Datos’ dentro da carpeta da aplicación.

4º- O destino para a documentación é ‘ /usr/share/doc/ nome_aplicación’.

5º- Se non empregas o compoñente gb.gui , probablemente teñas que instalar a dependencia ‘ gambas3-gb-form-stock ‘.

6º- Agora xa podes crear o teu paquete dende Gambas 3 así:

Proxecto ->Make->Installation package