Gambas

Controlador de fluxo Select…Case

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Esta sentencia é moi parecida a If…Then…Else e cumpre a mesma función.

A súa sintaxe é:

Select Case expression
Case value [To value]
sentences
Case value [To value]
sentences
Case value [To value]
sentences
Case Else
sentences
End Select


Na vez de «Else», pódese poñer «Default»

O mesmo exemplo que na sentencia If…Then…Else , quedaría así:

Select Case Idade
Case 0 To 3
Message(“Neno ou nena”)
Case 12 To 17
Select Case Idade
Case 16
Message(“Xa podes ir á cadea”)
Case Else
Message(“Xoven”)
End Select
Case 18
Message(“Parabéns, xa podes votar”)
Case Else
Message(“Adulto ou adulta”)
End Select


Como ves, tamén pódense facer Select…Case aniñados.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *