Gambas

Controladores de fluxo While, Do While e Repeat

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Estes serven para repetir operacións dependendo dunha condición. A diferenza entre While e Repeat é que si a condición é falsa dende o principio, con While e Do While non entra nin unha soa vez se non cumpre a condición e con Repeat entra polo menos unha vez.

A sintaxe das tres é a seguinte:

While condition
sentences
Wend

Do While condition
sentences
Loop

Repeat
sentences
Until conditionATENCIÓN! COIDADO COS BUCLES INFINITOS!

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *