Controladores de fluxo While en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

O código adoita executarse de enriba a abaixo, pero as veces temos que volver atrás, repetir código ou tomar decisións e isto faise coas sentencias de control de fluxo.

Estes serven para repetir operacións dependendo dunha condición. A diferenza entre While e Repeat é que si a condición é falsa dende o principio, con While e Do While non entra nin unha soa vez se non cumpre a condición e con Repeat entra polo menos unha vez.

A sintaxe das tres é a seguinte:

While condition
sentences
Wend

Do While condition
sentences
Loop

Repeat
sentences
Until conditionATENCIÓN! COIDADO COS BUCLES INFINITOS!